Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy Pomoc Ukrainie – Gmina Gościno

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy Słupsk Ukrainie znajdującej się pod adresem http://pomocukrainie.goscino.pl zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: Rozporządzenie 2016/679.

 2. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Gościno z siedzibą przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno reprezentowana przez Burmistrza Gościna. Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email : iodo@goscino.com.pl lub pisemnie na adres administratora.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji pomocy ofiarom wojny na Ukrainie poprzez platformę http://pomocukrainie.goscino.pl/ , a podstawą prawną ich przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda – (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, w tym dostawców usług informatycznych.

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej lub inne instytucje, z którymi będziesz się komunikować za pośrednictwem serwisu http://pomocukrainie.goscino.pl/.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów ustawowych oraz zapisów umowy.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania.

 9. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 10. Wskazane dane osobowe są niezbędne, a ich niepodanie uniemożliwi realizację pomocy ofiarom wojny na Ukrainie poprzez platformę http://pomocukrainie.goscino.pl

 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe. nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 12. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych: http://bip.goscino.com.pl/index.php?id=215302